Onze aanpak

Van visie naar resultaten

Als je met ons in zee gaat starten wij met het maken van een foto. We spreken met management & medewerkers, observeren wat er gebeurt op de werkvloer en halen relevante data op. Dit legt verbinding, zorgt ervoor dat we elkaar leren kennen en geeft ons inzicht in jullie problematiek, wat er goed gaat en waar jullie kunnen verbeteren. Het mooie aan deze foto is dat deze tot stand komt met input van jullie en jullie medewerkers, waardoor er een basis voor draagvlak voor de gewenste veranderingen ontstaat.

Deze foto presenteren we om de inhoud op herkenbaarheid met jullie te toetsen. Vanaf hier gaan we samen aan de slag om samen de route naar voren te bepalen. Welke aspecten pakken we eerst aan en hoe doen we dat? Door dit samen te doen vergroten we het enthousiasme en leren we jullie om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dit verzekert het achterlaten van duurzame resultaten, want dat is waar wij voor staan.

onze_aanpak

Lean in 6 dimensies

Vanuit welke invalshoeken zoomen we in op jouw organisatie?

De foto is de basis, het startpunt. Van daaruit nemen we de organisatie onder de loep, vanuit zes verschillende invalshoeken die samen alle processen binnen een organisatie kaderen.

lean-6-dimensies klein

1-klant

Klant

De verwachtingen en ervaringen van jullie klanten zijn voor ons het uitgangspunt van iedere opdracht. Waarom? Omdat jullie klanten de boterham van jou en je medewerkers betalen. Het hebben van inzicht in deze verwachtingen en ervaringen helpt ons om jullie te leren kennen en jouw bedrijf toekomstbestendig en flexibel te ondersteunen.

Structureel ophalen van klantverwachtingen en -ervaringen geeft inzicht in wat jullie doen en hoe jullie de dingen doen om aan klantbehoeftes te voldoen. Hierdoor krijgt de klant in de hele organisatie een gezicht en motiveert medewerkers ook om de wijze waarop jullie de klant bedienen zo efficiënt en prettig mogelijk in te richten.

Leiderschap & vertrouwen

Sterk leiderschap resulteert in duidelijkheid en vertrouwen bij medewerkers. Als leidinggevende faciliteer je medewerkers om hun werk op de best mogelijk manier uit te voeren. Daarnaast begeleid je veranderingen op een transparante wijze zodat medewerkers kunnen volgen.

Inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke voorkeuren is een belangrijk onderdeel hierin. Het helpt om elkaar te begrijpen en geeft handvatten waar jullie elkaar aanvullen en/of juist met elkaar botsen. Het verhoogd de effectiviteit van de samenwerking binnen het team.

2-Leiderschap

3-Vitaliteit

Vitaliteit van de organisatie

Fysiek en mentaal fitte medewerkers zorgen voor een vitale organisatie. Een vitale organisatie is wendbaar en kan makkelijk inspelen op een veranderende omgeving of een veranderende klantvraag.

In onze aanpak besteden wij veel aandacht aan mentale veerkracht van medewerkers door ze te leren hoe ze zelf de verandering kunnen leiden. Hierbij hoort onder andere bij het geven en ontvangen van feedback en het zelf problemen signaleren, analyseren en oplossen. Om de mentale veerkracht te vergroten helpt het om voorkeursgedrag in kaart brengen en dit van elkaar te leren begrijpen en herkennen, waardoor samenwerken soepeler gaat.

Bedrijfscultuur & samenwerken

Zichtbaar gedrag van mensen is het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de ijsberg bevindt zich onder water. Dit zijn onbewuste en onzichtbare gevoelens, overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en drijfveren. Dit kan samenwerken in de weg staan.

Weten wat er zich nu echt onder water afspeelt? Door te werken aan open communicatie helpen wij jullie om zaken onderling te gaan benoemen waardoor echte problemen en uitdagingen boven water komen. Hierdoor wordt samenwerken leuker en verbeteren de resultaten.

4-Cultuur-samenwerking

5-procesoptimalisatie

 

Procesoptimalisatie

Lean is een manier van denken en werken gericht op het vergroten van klantwaarde door de klantverwachtingen als uitgangspunt te nemen. Dit betekent continu (met kleine stapjes) de werkwijzen in de keten verbeteren door het wegnemen van verspillingen.

Wij leren jullie om processen efficiënter in te richten en te werken aan duurzame oplossingen door verspillingen gaan herkennen om vervolgens de echte grondoorzaken te kunnen achterhalen. Dit draagt bij aan benadering waarbij de klant van iedere medewerker dezelfde kwaliteit kan verwachten.

Doel & resultaten

Je hebt een duidelijke visie over waar je naar toe wilt met je bedrijf en hoe de resultaten te verbeteren. En dus wil je tijdig weten of je op koers ligt. Dit vraagt tussentijds meten en bijsturen.

Om dit te kunnen doen zijn meetbare indicatoren nodig. Denk bijvoorbeeld aan het aantal klachten, aantal nieuwe orders, aantal fouten in het proces. Om deze cijfers goed te begrijpen maken jullie ze visueel om in teamverband te bespreken. Hierbij stellen jullie elkaar vragen zoals:

  • Wat gaat er goed?
  • Wat kan er nog beter?
  • Waarom gaat het goed?
  • Wat leren we hiervan?

 

6-Doel-Resultaten

Ontdek de mogelijkheden

Wil je weten wat Lean kan betekenen voor jouw organisatie?

Of vul het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan uiterlijk binnen twee werkdagen contact met je op!

Neem contact op