Samenwerken start met een klik

heksen

Een traject met Eye for Growth start pas als er een wederzijdse klik is. Wij geloven dat ook een samenwerking met een klant pas slaagt als we met elkaar oog voor elkaar hebben. Voor wat we samen willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

Zo ziet een traject eruit

Of we nu aan de slag gaan met één persoon, één team, een team van teams, de hele organisatie of een onderdeel daarvan. Een traject start altijd met een uitgebreide intake. We stellen je vragen om inzicht te krijgen in wat er speelt. Daarbij zoomen we in en vragen we naar details. Ook zoomen we uit om het geheel, de context, zo goed mogelijk te begrijpen. Vervolgens maken we een plan om van A naar B te komen. Dat start overigens met B, want het is belangrijk hoe de gewenste situatie eruit ziet. Het plan is overigens niet in beton gegoten. Het is als het kopen van een oude woning. Je weet nooit of er iets boven komt wat voorrang heeft. In nauw overleg houden we progressie in de gaten en sturen we samen bij waar nodig.

traject

Een aantal voorbeelden van trajecten waar wij je graag bij ondersteunen:

Als leider wil je graag meer impact maken
De druk is hoog en het team levert niet wat je graag zou zien. Een gecertificeerde coach loopt een tijdje met je mee zodat jij vanuit je kracht leiding kunt geven en met vertrouwen de juiste keuzes maakt. Het ontdekken van jouw leiderschapsstijl is daar onderdeel van.

Teams in de keten werken niet met elkaar samen
Werk wordt gevoelsmatig over de schutting gegooid en een beeld van wat het oplevert heeft vrijwel niemand meer. Verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Wij helpen inzichtelijk maken wat het proces is, waar de knelpunten zitten en hoe de teams daarin samenwerken.

De strategie wijzigt
Voor de leider is het duidelijk wat er moet gebeuren. Wij helpen met een plan om van A naar B te komen. Vervolgens gaan wij aan de slag met de werkvloer om stap voor stap te realiseren wat jij voor ogen hebt. Ook begeleiden wij jou om deze verandering zélf te leiden.

Collega’s gaan niet meer samen door één deur
Het lukt niet meer om elkaar te begrijpen of elkaars perspectief te zien. Een coach gaat met de collega’s aan de slag om hen bewust te maken van ineffectief gedrag om tot een duurzame oplossing te komen.

Methoden waarmee we werken

Onze rugzakken zijn gevuld met ervaring als veranderaar, trainer, consultant, leidinggevende en coach.

Een paar voorbeelden van onze ervaring:

  • Lean consultancy en training bij organisaties als ABN AMRO, Rabobank,Nictiz, Aegon Asset Management, RWE, Westnetz en Bouwmaat.
  • Agile coaching en training bij organisaties als Aegon Asset Management, Unilever, Airbus, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Kadaster.
  • Teamcoaching en begeleiding bij organisaties zoals Stedin, Gemeente Urk, Leger des Heils.
  • Individuele coaching en mentoring van CEO’s, managers, teamcoaches, agile coaches en scrum masters bij verschillende organisaties.
  • Formele en informele leidinggevende posities bij Rabobank, ABN AMRO en Aegon Asset Management.

 


Eye for Growth
Pablo Picassostraat 77
3059 VK ROTTERDAM
info@eyeforgrowth.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement