Van gedoe naar groei in je team

4-Cultuur-samenwerking

Vaak levert onduidelijkheid gedoe op. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat je met elkaar wilt bereiken. Of waar je heen wilt. Hoe de processen lopen. Wie je waarvoor moet hebben. Die onduidelijkheid merk je vaak in de interactie. En aan het gebrek aan actie. Het is niet duidelijk wat er verwacht wordt, dus dan is verantwoordelijkheid nemen lastig.

Vaak is voor gedoe een blik van buiten nodig. Professionals die zien waar de pijn zit en weten hoe je deze pijn wegneemt. Of beter gezegd: die je helpen de pijn zichtbaar te maken en zelf eraan werken, zodat het effect duurzaam is.

Het effect van teamontwikkeling

Het gezamenlijke doel is helder en het team neemt verantwoordelijkheid om dit doel te bereiken. Als er gedoe is, wordt dat op een volwassen manier besproken in het team, zodat conflicten gezond blijven. Oude patronen die niet helpend waren, zijn doorbroken en teamleden blijven signaleren hoe dat gaat. Kortom, het team heeft plezier in het werk en is trots op wat ze samen bereiken.

Begeleiding of teamcoaching?

Het coachen van een team is wat anders dan het begeleiden van een team. Daarin maken wij scherp onderscheid. Een traject start daarom altijd met een intakefase om te ontdekken wat er aan de hand is, waar in de fase van teamontwikkeling een team zich bevindt en wat nodig is om het team verder te helpen. Vaak is dat een combinatie van ‘harde’ zaken als visie, doelen en rollen en ‘zachte’ zaken als interactie en communicatie. Voor de harde zaken faciliteren wij en voor zachte zaken coachen wij. Hoe dan ook, wij maken het team eigenaar van de eigen ontwikkeling.

Gedoe in het team van teams (de keten)

Soms gaat het binnen het team prima, maar is de samenwerking met andere teams stroef. In dat geval stappen we in de luchtballon en bekijken we de volledige keten en wat nodig is om gedoe op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Meestal is het daarbij goed om het proces in kaart te brengen en van daaruit te kijken wat nodig is om zowel structuur als cultuur te verbeteren.

Een aantal voorbeelden van gedoe in teams of in de keten waarvoor je ons kunt bellen:

  • Het lijkt wel alsof niemand zich verantwoordelijk voelt.
  • Werk wordt gevoelsmatig over de schutting gegooid. Het lijken wel eilandjes.
  • Bij het koffieapparaat horen we van alles, maar tijdens vergaderingen blijft het stil.
  • Steeds dezelfde discussies. Een besluit nemen lukt gewoon niet. Of niemand houdt zich eraan en er wordt continu op genomen besluiten teruggekomen.
  • Niemand benoemt wat er écht aan de hand is. De roze olifanten blijven gewoon staan.
  • Het is duidelijk waar we heen willen, maar niemand doet mee.
  • Onduidelijkheid bestaat ook als je van elkaar niet weet wat je precies bedoelt.
  • Het is heel gezellig maar we bereiken eigenlijk niks.
  • Er wordt heel hard gewerkt maar er zijn continu conflictjes over hoe we het doen.

 
Eye for Growth
Pablo Picassostraat 77
3059 VK ROTTERDAM
info@eyeforgrowth.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement