Wie is Eye for Growth?

Wij zijn Masja en Tanja, troste eigenaren van Eye for Growth. Met veel energie zetten wij ons in voor leiders en hun teams om samen meer kwaliteit op de werkvloer te brengen, in de relatie én in het resultaat. Masja en Tanja zijn beiden gecertificeerd als coach, opgeleid tot teamcoach en bepakt en bezakt als organisatiecoach.

Tanja en Masja2

Wat ons verbindt is onze passie voor groei. Wij investeren continu in onze eigen groei met opleidingen, intervisie en door te sparren met collega’s in het vak. Omdat wij onze eigen groei serieus nemen, doen we dat ook voor jou en voor je team. Wij zetten al onze talenten, kennis en ervaring in om jullie groei te faciliteren.

Groei van de harde en zachte kans gaan wat ons betreft hand in hand. Zo helpen we leiders met het houden van balans tussen leiden, sturen en faciliteren. Voor effectieve samenwerking in teams helpen we het doel helder te krijgen en vervolgens te kijken welke patronen dysfunctioneel zijn. Deze patronen helpen we zichtbaar te maken en vervolgens te doorbreken. 

Onze principes

Wij staan voor een aantal principes die je terugziet als je met ons samenwerkt.

  • We werken vanuit verbinding
  • Wij lossen geen problemen voor je op (we leren je hoe!)
  • We hebben oog voor resultaat
  • We reflecteren en leren continu
  • Er is ruimte voor elk perspectief

We werken vanuit verbinding

Bij elke opdracht kijken we naar wat nodig is om naar B te komen. Vaak speelt er van alles boven water, zoals onheldere doelen en rollen. Meestal speelt er ook wat onder water. Andere meningen of een sluimerend conflict. Daarom kijken wij holistisch en systemisch. En ja, door onze manier van werken verbinden we ook mensen zodat samenwerken weer leuk wordt. 

Wij lossen geen problemen voor je op (we leren je hoe)

Wij geloven dat het effect duurzamer is als jullie zelf je problemen oplossen. Wij staan in de coulissen om daarbij te helpen. We helpen met inzicht, een methode en inspiratie waarmee jullie onder onze begeleiding zelf aan de slag kunnen.

We hebben oog voor resultaat

We stellen duidelijke doelen, een heldere B, en begeleiden organisaties, teams en leiders  om deze doelen te realiseren. Daarbij kijken we wat helpend is om resultaat te boeken en ook wat niet helpend is. Bijvoorbeeld processen, rollen, eigenaarschap, interactie. Overigens kunnen we dit ook meetbaar helpen maken.

We reflecteren en leren continu

Voor ons betekent continu verbeteren dat er ruimte is voor reflectie. Dat gaat verder dan het hanteren van een methode. Om daadwerkelijk continu te leren is een omgeving nodig waar het veilig is om hardop te zeggen wat niet goed gaat, zodat je daarvan met elkaar kan leren.

Er is ruimte voor elk perspectief

Iedereen is gewend om vanuit een ander perspectief te kijken. Het is de kunst om met respect naar elkaar te luisteren met als doel elkaar beter te begrijpen. Tenslotte zijn we allemaal uit ander hout gesneden en soms ook nog eens van een andere generatie. Dat vraagt om het bouwen van bruggen, om conflicten te voorkomen of helpen op te lossen.


Eye for Growth
Pablo Picassostraat 77
3059 VK ROTTERDAM
info@eyeforgrowth.nl

Algemene voorwaarden
Privacy statement